როგორ „კურნავს“ უწამლოდ ნანა მამაგულაშვილი ადამიანებს პრობლემებისგან
ვისგან ელოდება „შემოლაწუნებას” გია ნიკოლაძე და რა კავშირი აქვს მას მარიხუანასთან
ცნობილ ადამიანთა ენამახვილური გამონათქვამები
შე­მ­წ­ვ­ა­რი ხო­რ­ცი ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლ­ით
შე­მ­წ­ვ­ა­რი კა­მ­ბ­ა­ლა ზე­თ­ი­ს­ხ­ი­ლ­ითა და ლი­მ­ო­ნ­ით
კარლოს „გენიალური გამოგონება“ და ქუთაისური ახალი წელი
როგორ დახარჯა ახალ წელს ჩინელმა ბიჭმა შავი დღისთვის გადანახული ფული