როგორ მოილხინა გურამ ლორთქიფანიძემ ახალ წელს სხვისი ქეიფის ხმაზე
გაუკეთა თუ არა მართალმა იოსებმა პატარა მაცხოვარს გასართობად ჩიჩილაკი და რატომ აცხობდნენ ახალი წლის ღამეს ადამიანის ფორმის „ბასილას კვერებს“