რატომ არის საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ჯანმრთელობა ღვთის იმედად და რატომ არ აქვთ მათ ჯანმრთელობის დაზღვევის შესაძლებლობა, სურვილის მიუხედავად
ვინ აფინანსებს საქართველოსა და სომხეთში ანტისომხური და ანტიქართული ისტერიის გაღვივებას
თეორიულად – პოლიტიკოსები, რეალურად – ?